K2020-5560

Nyhet

Lex Maria rapport – Näring i fel infart gav cirkulationspåverkan

En patient som behövde näringslösning fick felaktigt näringen som intravenös tillförsel i stället för i magsäckssond. Patientens blodcirkulation påverkades och intensivvård behövdes i efterförloppet.

Händelsen bedöms som allvarlig vårdskada och anmäles därför till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.