K2019-9416

Nyhet

Lex Maria rapport – Försenad diagnos av cancer


2021-03-26

En patient som sökte för knöl i bröstet undersöktes med två cellprovtagningar. Det första gav misstanke om cellförändringar, det andra gav inget resultat. En första bedömning om att knölen skulle opereras bort i diagnostiskt syfte ändrades till att avvakta, med uppföljning och röntgen efter tre månader.

Uppföljningen visade att knölen förstorats och att spridning skett till lymfkörtlar. Förseningen av diagnosen kan inte uteslutas utgöra en allvarlig risk för patienten.

Händelsen bedöms som risk för allvarlig patientskada och anmäles därför till IVO enligt Lex Maria