K2020-8075

Nyhet

Lex Maria rapport – Följsamhet till rutiner

En kvinna inkom för planerad förlossning genom igångsättning av värkarbete. Förlossningen assisterades med sugklocka men blev alltför långdragen. Barnet förlöstes med allvarlig syrebrist och avled samma dag. Utredning visar att handläggningen uppvisat brister i kommunikation, rutiner och bemanning. 

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.