K2020-4984

Nyhet

Lex Maria rapport - Missförstånd i samband med behandling av hotande missfall

2021-02-03

Gravid patient inkom till akutmottagning på grund av sammandragningar och blödningar i underlivet. Situationen bedömdes som hotande missfall. Infektion misstänktes och prover togs. Fosterhinnorna, som vid ankomsten var buktande, punkterades av barnmorska i tron att detta var påbjudet. Efter detta antibiotikabehandlades patienten men en allvarlig infektion utvecklades varvid graviditeten avbröts och modern tillfrisknade. Utredning har visat oklarheter i kommunikationen mellan medarbetare med ansvar för patienten.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.