K2018-5185

Nyhet

Lex Maria rapport – Försenad diagnos och behandling

2021-02-18

En patient som sökte på grund av buksmärtor, befanns ha en tumör i buken och opererades för denna med misstanke tarmtumör. Mikroskopisk undersökning visade istället äggstockscancer och patienten informerades en månad efter operationen. Eftersom diagnosen var ovanlig begärdes efterkontroll, detta försenades så att slutgiltigt provsvar fanns ca 3 månader efter den första operationen, då patientens cancersjukdom hade hunnit sprida sig så att ytterligare behandling inte kunde genomföras.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.