K2020-8519

Nyhet

Lex Maria rapport – Dödsfall efter andningsstörning

2021-01-18

Nyfött barn uppvisade efter ett par timmar tecken på andningsstörning och överfördes till neonatal intensivvårdsavdelning på annat sjukhus. Barnet observerades under dagen men intuberades inte trots sjunkande saturationsvärden. Andningsstopp med efterföljande akut intubation och återupplivningsförsök lyckades inte och barnet avled.

Åtgärder riktas mot utbildning, teamträning och rutiner för sammansättning av team.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.