Lex Maria K2020-7475

Nyhet

Misstag vid operation

2020-11-03

Patient med tidigare cancerkirurgi i buken inkom med akut ileus. Vid operationen misstolkades situationen, en misstänkt brid delades men i själva verket delades arteria iliaca externa. Misstaget medförde nedsatt cirkulation i benet, nya operationer och interventioner och resulterade i kvarvarande restsymtom. Åtgärderna riktades främst på ökad kunskap hos operatörer.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.