Lex Maria K2020-5772

Nyhet

Felaktig läkemedeldosering

2020-11-26

Ett inneliggande barn ordinerades furosemid. Läkemedlet gavs med en åtta-faldigt för hög dos. Det kunde inte noteras att barnet påverkades av feldoseringen. En riskanalys av hanteringen i läkemedelsrummet resulterade i ett flertal åtgärder såsom fredad zon, märkta plastbackar, bara en dos in i patientrummet och ny arbetsstation.
Händelsen har medfört risk för allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.