Lex Maria K2020-5658

Nyhet

Felaktig administration av läkemedel

2020-11-26

Kvinna inkom till förlossningen med värkar. Långsam förlossningsprogress föranledde beslut om kejsarsnitt. Livmodersammandragande läkemedel (methergin) gavs felaktigt före operationsstart. Barnet föddes med syrebrist och vårdades på neonatalavdelning en vecka. Åtgärder inriktas mot bland annat på teamträning för operationsteam med fokus på "Closed lopp" kommunikation och rutiner för att teamet hålls samman vid kejsarsnitt till det att barnet är ute.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.