Lex Maria K2020-5580

Nyhet

Barn avled efter kejsarsnitt

2020-11-02

En kvinna inkom till sjukhuset för planerad igångsättning av förlossning.
Under förlossningen vände sig fostret till sätesläge varvid kejsarsnitt beslutades.
Barnet förlöstes och befanns slappt med låg puls, försämrades och kunde trots omfattande insatser inte återupplivas. Trots händelseutredning kunde inga procedurrelaterade eller patologiska orsaker till utfallet fastställas. Då de närstående efterfrågar extern granskning anmäles ärendet till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.