Lex Maria K2020-5245

Nyhet

Försenad åtgärd av försämring i covid-19

2020-11-06

En patient inkom med feber och nedsatt allmäntillstånd i covid-19. Patienten lades in på vårdavdelning och försämrades där i sina värden som kontrollerades, men läkare tillkallades inte och patienten avled hastigt under natten.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.