Lex Maria K2020-4951

Nyhet

Fördröjd behandling och covidsmitta

2020-11-23

Patient som tidigare bukopererats inkom med akuta buksmärtor under en intensiv fas av Covidpandemin med vård under omställning. Patienten kom att vårdas på flera vårdenheter och blev Covidsjuk under vårdtiden. Patienten opererades efter sex dagar på grund av ileus och fick i efterförloppet sårproblem som reopererades. Patienten försämrades och avled efter en dryg månads vård. Åtgärderna inriktas främst på att undvika patientförflyttningar och utlokaliseringar samt rutiner för Covidvård och smittskydd.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.