Lex Maria K2020-4949

Nyhet

Missat provsvar

2020-11-23

Patient sökte akut och lades in för behandling av hyperglykemi. Covidprov togs på akutmottagningen. I samband med utskrivning påföljande dag informerades patienten att provet var negativt. Provsvaret kom tillhanda efter utskrivning och var positivt. Detta upptäcktes på en närakut 8 dagar senare och efter flera vårdkontakter. Åtgärder riktas mot att säkerställa att rutinerna för bevakning av provsvar är kända och särskilt beaktas vid överföring mellan verksamheter.
Händelsen har medfört risk allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.