Lex Maria K2020-5712

Nyhet

Fall på vårdavdelning

2020-09-30

Patient genomgick större bukoperation och blev efter en vecka under en natt förvirrad på vårdavdelningen vilket föranledde förtätad tillsyn. I ett obevakat ögonblick föll patienten av oklar orsak och blev initialt medvetslös och ådrog sig skallskador och halsryggsfraktur. Dessa krävde utökade vårdinsatser. Åtgärderna inriktas på processer för fallriskbedömningar och ökad användning av larmmatta.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.