Lex Maria K2020-3766

Nyhet

Fallskada med höftledsfraktur

2020-10-23

En patient med avancerad lungcancer inkom för sjukhusvård med behov av smärtlindring. Patienten föll i samband med ett vårdmoment och ådrog sig en höftledsfraktur. Frakturen opererades. Under vårdtiden försämrades patienten i sitt tillstånd och palliativ vård inleddes.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.