Lex Maria K2020-5313

Nyhet

Förväxling av område för strålbehandling

2020-09-03

En patient behandlades för lungcancer med bland annat strålning. Patienten hade också en godartad lungförändring i samma område som cancern. Strålning gavs först på grund av förväxling till den godartade tumören, sedan till cancertumören.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria