Lex Maria K2020-5312

Nyhet

Strålbehandling av fel område

2020-09-03

En patient behandlades för lungcancer där undersökningarna visat en tumör i överdelen av lungan. Det fanns också en mindre förändring i nedre delen av lungan. Strålbehandling gjordes av lungan som del i behandlingen, men strålningen riktades av misstag mot den ospecifika lungförändringen och inte mot tumören. Patienten fick biverkningar efter strålbehandlingen.

Händelsen har kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.