Lex Maria K2020-5662

Nyhet

Onormal fosterövervakningskurva

2020-08-26

Omföderska med värkar inkom till förlossningsavdelningen. Fosterövervakningskurvan uppvisade onormala tecken vid återkommande tillfällen. Förlossningsförloppet gick relativt fort. Barnet föddes livlöst och gick inte att återuppliva. Åtgärder inriktas främst mot analys av hur den tekniska utrustningen användes och fungerade samt teamarbetet på avdelningen.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.