Lex Maria K2019-9164

Nyhet

Bristande omvårdnad

2020-08-21

En patient blev inlagd och behandlades mot misstänkt infektion i buken.
Under vårdtiden skedde ett antal problem med läkemedelshantering, en
läkemedelsförväxling samt bristande hygien vid läkemedelsadministration
varför det sammanlagda vårdförloppet får anses vara förenligt med stor
risk för allvarlig patientskada. Händelserna har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.