Lex Maria 2020-1617

Nyhet

Försenad diagnos och behandling

2020-08-28

En patient med reumatisk sjukdom, inkom akut med smärta och värk. Patienten hade ett förhöjt blodtryck som tolkades som led i patientens reumatiska sjukdom och ingen åtgärd gjordes för att sänka blodtrycket. Patienten blev förvirrad och fick sedan ett krampanfall, undersökning med datortomografi visade att blodtrycket påverkade hjärnan. Behandling sattes in med blodtryckssänkande och mot reumatisk sjukdom med hjärnpåverkan.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.