Lex Maria - K2020-4675

Nyhet

Patient avled efter behandlingskomplikation till följd av överdos

En patient behandlades med stamcellstransplantation mot en allvarlig blodsjukdom. På grund av förväxling av etiketten fick patienten dubbelt så hög dos av celler än vad som ordinerats. Patienten utvecklade därefter en svår komplikation av behandlingen som anses till viss del, men inte enbart, vara dosberoende. Patienten avled till följd av komplikationen, och det kan inte uteslutas att den högre dosen bidragit till utfallet.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.