Lex Maria - K2020-1485

Nyhet

Patient avled efter hjärtoperation med komplikation

En patient opererades med klaffkirurgi. Efter operationen försämrades patienten. Blödning i operationsområdet misstänktes och reoperation beslutades. Under pågående operationsförberedelser fick patienten hjärtstopp. Operationen startades under pågående hjärt-lungräddning och blödningen stoppades. Dock avled patienten senare på grund av syrebrist under återupplivningsförsöket och reoperationen. Det framkom att de instrument som fanns tillgängliga inte helt var anpassade till den reoperation som var planerad. Detta bedöms dock inte påverkat utgången i detta fall.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.