Lex Maria - K2019-10926

Nyhet

Sammanblandning av prover gav risk för avbrytande av graviditet

En sammanblandning av prover för fosterdiagnostik gjorde att två felaktiga svar skickades.Sammanblandningen upptäcktes innan något graviditetsavbrytande på felaktig informationsgrund hann ske.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.