Lex Maria K2020-4155

Nyhet

Fall på avdelning

Patient med balanssvårigheter inkommer till vårdavdelning inför operation. Vid duschning faller patienten och blir kortvarigt medvetandesänkt. Utredning påvisar skallfraktur som behandlas konservativt. Åtgärder riktas mot utbildning och etiska diskussioner som belyser autonomi mot fallskaderisk.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.