Lex Maria K2020-1917

Nyhet

Fördröjd diagnos

Patient som utretts med punktion av sköldkörteln vid två tillfällen på grund av en knöl i sköldkörteln. Ingen av dessa gånger påvisades cancer, men när patienten ändå opererades fann man en ovanlig form av cancer som också hade spritt sig till lymfkörtel. Händelsen bedöms som allvarlig vårdskada och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.