Lex Maria K2020-1644

Nyhet

Fördröjd diagnos av testistorsion

En pojke sökte akutmottagningen tillsammans med familj på grund av smärta i pungen. Akut bedömdes detta som en cysta och ingen vidare åtgärd eller undersökning gjordes. Ultraljud gjordes nästa morgon och visade att testikeln var omvriden och utan cirkulation, varefter pojken opererades akut. Det inträffade bedöms som en allvarlig vårdskada och anmäls till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.