Lex Maria K2020-4410

Nyhet

Komplikation av benvax

Patient tidigare opererad för skolios opererades med borttagande av ryggimplantat. När en av krokarna togs bort noterades klar vätska med likvorläkage. Mellanrummet tätades med benvax. Efter några veckor sökte patienten åter akut med tilltagande besvär och infektionstecken. Utredning påvisade en bit benvax intraduralt. Vid reoperationen togs benvaxbiten bort och dura fisteln reparerades. Åtgärder inriktas mot förtydliganden hur benvax kan och ska användas.


Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.