Lex Maria K 2019-7602

Nyhet

Fördröjd behandling

2020-06-08

Inför en hjärtoperation visade en rutinundersökning av lungorna med röntgen att det fanns en förändring i lungan som tillkommit.
Efter operationen skrevs patienten ut för eftervård och en remiss angående uppföljning av lungförändringen utfärdades.
Dock uteblev uppföljningen i ett par år varefter förändringen vuxit mycket. Utredning visade cancer och patienten avled efter behandling.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.