Lex Maria K 2020-0274

Nyhet

Fördröjd utredning och behandling av bröstcancer

2020-05-25

En patient undersöktes med mammografi där man i ett bröst såg en förändring. Vid granskningen noterades förändringen men istället för att kryssa i beslutsrutan för återkallelse av patienten för vidare utredning, så kryssades rutan för friskförklaring. I datasystemet försvann då patientens uppgifter vilket ledde till fördröjd diagnos och behandling av tumören.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.