Lex Maria K 2019-7560

Nyhet

Suicide

2020-05-13

Patient som genomgått behandling av transsexualism och erhållit ändring av juridiskt kön med bland annat underlivskirurgi och hormonbehandling. Patienten har parallellt haft kontakt med psykiatri i öppenvård för psykisk ohälsa och suicidförsök. I samband med en krisreaktion ombokades besök och bland annat bytte patienten på egen begäran mottagning så att kontinuiteten i kontakterna bröts. Patienten begick suicid i hemmet en vecka efter den senaste telefonkontakten med mottagningen, då inget anmärkningsvärt noterades

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.