Lex Maria K 2019-5422

Nyhet

Fördröjd behandling

2020-05-07

Patient med nyupptäckt ovanlig mjukdelstumör, inkom från annan region för utredning och behandling. Vid övertagningen noterades inte att patienten redan hade spridd sjukdom trots att detta syntes på datortomografibilder från hemregionen. Patienten behandlades då med operation och strålning men den palliativa behandlingen blev försenad vilket bedöms ha gett nedsatt livskvalitet i livets slutskede.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.