Lex Maria K 2019-4611

Nyhet

Fördröjd diagnos

2020-05-19

Vårdnadshavare med patient sökte flera vårdinrättningar under knappt två veckor på grund av att patienten hade smärtor i rygg och armar. Progress av symtomen och vid ett tredje besök på barnakutmottagning kunde spontan epiduralblödning diagnostiseras. Åtgärderna omfattar bland annat utvecklade rutiner för hänvisningar.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.