lex Maria K 2019-11097

Nyhet

Bristande rutin vid receptförnyelse

2020-05-14

En patient behandlades med lugnande läkemedel av sin behandlande läkare. Den behandlande läkaren slutade vid arbetsplatsen varefter man vid flera tillfällen förnyade patientens recept på lugnande läkemedel utan återbesök eller att någon ny fast vårdkontakt utsetts.
Patienten genomförde ett självmordsförsök med hjälp av det utskrivna läkemedlet. Händelsen bedöms ha kunnat förebyggas om verksamheten haft bättre rutiner vid recepthantering och tilldelning av fast vårdkontakt.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.