Lex Maria K 2019-11083

Nyhet

Osterila instrument använda vid operation

2020-05-15


I samband med en operation fann man att kirurgiska instrument saknades
varvid personal hämtade dessa på sterilcentralen som vid tillfället var obemannad.
Emellertid var de instrument som hämtades bara diskade och inte ännu steriliserade.
Patienten opererades med osterila instrument men fick ingen postoperativ infektion eller annan negativ påverkan.
Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.