Lex Maria K 2019-10742

Nyhet

Skrapning av livmodertapp ledde till missfall.

2020-05-08

En utredning av cellförändringar på livmodertappen hos en kvinna som var gravid ledde till beslutet att genomföra en mindre operation, konisering, av livmodertappen. Emellertid utfördes även en skrapning av livmoderhalsen, vilket avrådes ifrån i de nationella riktlinjerna. Ingreppet följdes av ett missfall.
Händelsen bedöms att ha medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.