Lex Maria K 2018-4257

Nyhet

Dödsfall i samband med sinustrombos

2020-05-06

En patient insjuknade i ett sällsynt tillstånd med en propp i en av huvudets vener.
Sjukdomstillståndet kunde inte hävas och patienten avled. En metod som
rekommenderas i andra europeiska länders riktlinjer för behandling, kirurgisk
avlastning av hjärnsvullnad, diskuterades för sent i förloppet och hann ej provas i detta fall.
Det är inte uteslutet att den kirurgiska uteblivna behandlingen hade kunnat leda till ett
bättre utfall för patienten.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.