Lex Maria K 2020-1283

Nyhet

Felaktigt preparat injicerat vid undersökning

2020-04-23
En patient skulle göra en njurröntgen med scintigrafi vilket innebär att en kontrastvätska med radioaktivt innehåll injiceras före undersökningen. När de första bilderna inspekterades såg man att kontrastmedlet syntes på fel plats och kunde då dra slutsatsen att fel kontrastvätska injicerats. Händelsen har inneburit onödig stråldos.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.