Lex Maria K 2020-1187

Nyhet

Komplikation vid njurbiopsi

2020-03-27

Patient med njursvikt, diabetes och grav hjärt-kärlsjukdom utreddes med misstanke om infektion i njuren. En njurbiopsi planerades, men information fördes inte över mellan olika avdelningar och på grund av missförstånd sattes inte patientens blodförtunnande medel ut inför njurbiopsin. Efterkontroller skedde inte heller enligt rutin. Patienten fick en blödningschock, vilken behandlades och patienten kunde skrivas ut men avled 1 vecka efter utskrivning. Dödsfallet bedöms som en allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.