Lex Maria K-2020-0566

Nyhet

Kvarlämnat material efter operation

2020-04-14

Efter en operation av en hjärntumör, såg man i efterkontroll på röntgenbilder att en hjärntork fanns kvar i operationsområdet.
Denna var oavsiktligt kvarlämnad. Då det finns en liten risk att patientens epilepsi kan ha orsakats av den kvarvarande torken, och att det senare kan bli ytterligare komplikationer
har torken opererats bort.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.