Lex Maria K 2019-9446

Nyhet

Bristande rutiner

2020-03-27

Patient med både njurcancer och tjocktarmscancer samt opererad för lungmetastaser. I samband med operationen 2009 diagnosticerades Hepatit C. Vid det tillfället bedömdes inte behandling av Hepatit C vara aktuellt med tanke på biverkningar. Patienten har inte följts upp och inte fått möjlighet att ta del av ny behandling som kom 2017. Patienten utvecklade en levercancer som patienten avled av. Det inträffade bedöms som allvarlig vårdskada då uppföljningsprogram fanns men inte tillämpades och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.