Lex Maria K 2019-4753

Nyhet

Försenade diagnoser

2020-03-26

Två fall, oberoende av varandra, med patienter som genomgått utredning på grund av misstanke om levercirrhos som sedan bekräftades. Enligt riktlinjer ska patienter med levercirrhos erbjudas övervakning med ultraljud var 6e månad, då det finns en ökad risk för levercancer vid denna diagnos. I inget av fallen skrevs remiss för ultraljud och inte heller blev någon av patienterna satt på väntelista varvid uppföljning missades. I båda fallen upptäcktes levercancer vid återbesök efter ny remiss då längre tid förflutit än de 6 månader som gäller enligt riktlinjer.

Händelserna har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria