Lex Maria K 2019-9207

Nyhet

Förväxling av läkemedel

Ett barn som behandlades med NSAID-preparat fick magbesvär och behandling av magsyrehämmande medicin bedömdes indicerat. I journalens läkemedelsmodul gjordes en förväxling mellan Lanzoprazol (syrahämmare) och Olanzapinpreparat (neuroleptikum) vid receptförskrivningen. Misstaget upptäcktes på apoteket och ordinationen justerades. Åtgärder i läkemedelsmodulen har därefter vidtagits.
Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.