Lex Maria K 2019-10919

Nyhet

Kirurgisk Komplikation

En kvinna som opererades för en gynekologisk åkomma drabbades av en kirurgisk komplikation i form av skada på urinledare, varvid patienten utvecklade en infektion i njurbäckenet.
Den operation som åtgärdade den kirurgiska komplikationen dröjde, med förlängt lidande och ökad sjukdomsbelastning och sjukhusvistelse som följd.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.