Lex Maria - K 2020-0389

Nyhet

Bristande rutiner

En kvinna kontaktar specialistmödravårdcentral och förlossningsavdelning pga blödning i underlivet under graviditet. Patienten undersöks på förlossningsavdelningen med ultraljud men ingen gynekologisk undersökning utförs. Patienten försämras och kommer åter 10 timmar senare med buktande hinnblåsor varvid kejsarsnitt utföres och barnet förlöstes i förtid. Utredning visade att det inte går att utesluta att den uteblivna gynekologiska undersökningen kan ha inneburit en ökad risk för barnet, varför händelsen anmäles till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.