Lex Maria - K 2019-10950

Nyhet

Avsaknad rutiner

En patient opererades med insättning av mekanisk aortaklaffsprotes. Klaffen sattes in felvänd varför det postoperativa förloppet blev komplicerat och reoperation och avancerad eftervård krävdes.

Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria