Lex Maria K 2019-10556

Nyhet

Fall på vårdavdelning

2020-01-31

Patient med andningsbesvär vårdades på avdelning sittande i stol med syrgasgrimma. Patienten reste sig för toalettbesök. När det tog stopp med syrgasslangen tappades balansen och fallet resulterade i ett skalltrauma och en radiusfraktur. Åtgärder riktas bland annat mot utbildning i omvårdnadsdokumentation inklusive fördjupning i fall-prevention och bedömning.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.