Lex Maria K - 2019-10555

Nyhet

Fall på Vårdavdelning

2020-01-31

Patient med förvirring, stor fallrisk och pågående frakturbehandling vårdades på avdelning. Trots preventiva insatser klev patienten ur sängen och ådrog sig en höftfraktur. Åtgärder riktas bland annat om att utveckla arbetssätten mellan olika team på enheten och att fortsätta arbetet med Gröna Korset, Fall.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.