Lex Maria K 2019-5420

Nyhet

Fel område av huden opererades

2020-01-15

En patient hade en hudförändring i vulva, efter provtagning visade mikroskopisk undersökning att hela förändringen skulle tas bort då den representerar ett förstadium till cancer. Förändringen var svår att se med ögat och operationen som genomfördes, det visade sig senare att operatören hade tagit bort fel område. Misstaget upptäcktes vid återbesök då patienten hade kvar sina besvär. Hudförändringen opererades sedan bort med ett nytt ingrepp. Verksamheten har tagit fram en ny rutin för att säkerställa korrekt handläggning av liknande fall i framtiden.

Händelsen hade kunnat medföra allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.