Lex Maria K 2018-5732

Nyhet

Fördröjd diagnos av stroke hos utlokaliserad patient

2020-01-16

En patient som sökte akut för plötslig yrsel, blev inlagd på sjukhuset och initialt misstänktes maginfektion. Patienten fick en vårdplats som utlokaliserad. Under vårdtiden försämrades patienten och diagnosticerades då försenat med en stroke varefter patienten opererades av neurokirurgen. Den försenade strokediagnosen bedöms ha bidragit till allvarlig vårdskada varför händelsen anmäls enlig lex Maria.