Lex Maria - K 2019-9181

Nyhet

Felaktig inläggning av sond

2019-11-21

Patient inkom med behov av näringssond som läggs ner i magsäcken. Vid nedläggning kom sonden fel och hamnade i lungan. Den teknik som användes för att kontrollera sondens läge var inte tillfyllest. Patienten utvecklade en allvarlig lunginflammation.
Händelsen har medfört allvarlig vårdskada och har därför anmälts till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.